Login  | Free Registration

My Profile

Profile Avatar
Maiquockhanh
*******
*******, ******* *******
*******
******* https://trithuccongdong.net/ *******

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ với bạn các yếu tố tác động chiến lược kinh doanh. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Tri Thức Cộng Đồng.

Nỗi lo mang tên luận văn

Sứ mệnh của doanh nghiệp: Sứ mệnh của doanh nghiệp tác động đến mục tiêu của chiến lược. Chiến lược kinh doanh được xây dựng và triển khai phải trên cơ sở đường lối của doanh nghiệp, phải hướng vào việc thực hiện mục tiêu tối cao của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh còn phải căn cứ vào thực lực của doanh nghiệp, bởi vì nó liên quan tính khả thi của chiến lược. Chiến lược kinh doanh chỉ thực hiện được trên cơ sở những cái có thể có của doanh nghiệp. Đó là năng lực của doanh nghiệp về vốn, con người và công nghệ.

Các yếu tố chủ yếu của môi trường kinh doanh: Trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc ngày càng chặt chẽ với môi trường. Các quyết định của doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào năng lực của mình mà phải tính đến những tác động của môi trường trong mối quan hệ với bản thân doanh nghiệp. Các yếu tố chủ yếu là:

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn tiếng anh của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

Khách hàng: Khách hàng là người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ, quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp, vì thế quyết định đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Để xây dựng được chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp phải nghiên cứu đặc điểm, thị hiếu, thu nhập, hành vi,… của khách hàng. Trên cơ sở đó doanh nghiệp sẽ phân đoạn thị trường, xây dựng mục tiêu đáp ứng được các khúc thị trường, dự kiến doanh số cần đạt, điều chỉnh danh mục và quy mô sản xuất,...

Các đối thủ cạnh tranh: Doanh nghiệp nào hoạt động kinh doanh cũng đều có đối thủ cạnh tranh. Trong khi xây dựng chiến lược kinh doanh các nhà hoạch định chiến lược còn phải nghiên cứu, so sánh khả năng của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh để tìm ra lợi thế, tận dụng triệt để các lợi thế đó. Lợi thế của doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác thể hiện ở ưu thế vô hình và ưu thế hữu hình. Ưu thế vô hình là ưu thế không thể định lượng được như: uy tín của doanh nghiệp, các mối quan hệ, địa điểm kinh doanh, trình độ lành nghề của lao động, kĩ năng và kinh nghiệm quản lí, thương hiệu. Ưu thế hữu hình thường được lượng hoá bằng các chỉ tiêu như: khối lượng và chất lượng sản phẩm, cơ sở vật chất, công nghệ sản xuất, giá cả sản phẩm,...

Các yếu tố như môi trường chính trị, pháp luật, các chính sách kinh tế, xã hội của Nhà nước, sự phát triển khoa học công nghệ, văn hóa cũng là những yếu tố tác động cần xem xét khi hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Như đã trình bày mọi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cần phải giúp phát huy các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mới hòng giành chiến thắng trước các đối thủ.

Giá thuê viết luận văn tốt nghiệp sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi tại website https://trithuccongdong.net/ để được báo giá chi tiết.

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.