Login  | Free Registration

My Profile

Profile Avatar
Đoàn Hào Kiện
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
Tôi là Đoàn Hào Kiện - CEO của phantichtaichinh.com. Phân tích tài chính là công việc quan trọng trong môi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức. #phantichtaichinh #taichinh Hastag: #doanhaokien #phantichtaichinh #taichinh Địa chỉ: 45 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội SĐT: 0967856432 Website: https://phantichtaichinh.com/https://twitter.com/doanhaokienhttps://www.linkedin.com/in/doanhaokien/https://www.pinterest.com/doanhaokien/https://doanhaokien.tumblr.com/https://www.goodreads.com/doanhaokienhttps://en.gravatar.com/doanhaokienhttps://about.me/doanhaokien/https://doanhaokien.wordpress.com/https://www.youtube.com/channel/UCfl83u25ibKsJs1JEVCPWcw/abouthttps://angel.co/u/doanhaokienhttps://doanhaokien.blogspot.com/https://draft.blogger.com/profile/08322853526712044430https://www.behance.net/doanhaokienhttps://dribbble.com/doanhaokien/abouthttps://flipboard.com/@doanhaokienhttps://www.reddit.com/user/doanhaokienhttps://www.producthunt.com/@doanhaokienhttps://www.kickstarter.com/profile/1278799612/abouthttps://fr.quora.com/profile/Doan-Hao-Kienhttps://www.intensedebate.com/profiles/doanhaokienhttps://www.flickr.com/people/doanhaokien/https://band.us/band/84065621/introhttps://repo.getmonero.org/doanhaokienhttps://git.qt.io/doanhaokienhttps://gitlab.com/doanhaokienhttps://vbscan.fisica.unimib.it/doanhaokienhttps://git.project-hobbit.eu/doanhaokienhttp://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1099732/Default.aspxhttp://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/8320http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/15209

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.