Login  | Free Registration

My Profile

Profile Avatar
PAC 31
*******
*******, ******* *******
*******
******* https://hoachat.vn/keo-tu-pac/ *******
PAC được sử dụng trong lọc nước, giúp kết lắng các hợp chất keo và chất lơ lửng, loại bỏ chất hữu cơ, vi khuẩn, virus, dùng xử lý nước thải chứa cặn lơ lửng như nước thải công nghiệp ngành gốm sứ, gạch, giấy, nhuộm, nhà máy chế biến thủy sản, xí nghiệp giết mổ gia súc Địa chỉ 1: số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Địa chỉ 2: Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh SDT: 0911481823 Website: https://hoachat.vn/keo-tu-pac/ 

PAC 31 

Hóa chất keo tụ PAC

hoachat.vn

https://hoachat.vn/keo-tu-pac/

https://www.linkedin.com/in/hoachatpac31/

https://www.pinterest.com/hoachatpac31/

https://hoachatpac31.tumblr.com/

https://www.goodreads.com/hoachatpac31

https://en.gravatar.com/hoachatpac31

https://about.me/hoachatpac31

https://hoachatpac31.wordpress.com/

https://www.youtube.com/channel/UC30uWAFa5YGxOkhIeJroClA/about

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=Jn-VzbkAAAAJ

https://hoachatpac31.blogspot.com/

https://draft.blogger.com/profile/14839430545760763889

https://www.behance.net/pac31

https://dribbble.com/hoachatpac31/about

https://flipboard.com/@hoachatpac31/pac-31-ketf4akjy

https://www.reddit.com/user/hoachatpac31

https://www.producthunt.com/@hoachatpac31

https://www.kickstarter.com/profile/hoachatpac31/about

https://fr.quora.com/profile/PAC-31

https://www.flickr.com/people/193107755@N02/

https://repo.getmonero.org/hoachatpac31

https://git.qt.io/hoachatpac31

https://gitlab.com/hoachatpac31

https://vbscan.fisica.unimib.it/hoachatpac31

https://git.project-hobbit.eu/hoachatpac31

http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1100209/Default.aspx 

http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/8717

http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/15599

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.